Miestne jadro permakultúry Stožok

Miestne jadro permakultúry Stožok

Miestne jadro permakultúry je bunka spolupracujúca s organizáciou Permakultúra SK vo vzájomne symbiotickom vzťahu. Je to konkrétny projekt uplatňujúci princípy permakultúry, prepojený s ďalšími podobnými projektami a zároveň snažiaci sa prepájať lokálnu permakultúrnu komunitu.

Miestne jadro v Stožku zatiaľ má a robí:

  • Ukážkové prvky (chov zvierat, lesná záhrada, pestovanie v hlbokom mulči, vodozádržné opatrenia)
  • Online kurzy a prednášky

Pracujeme na:

  • Permakultúrna knižnica
  • Malý akvaponický systém
  • Výsadba silvopastorálneho systému
  • Dokončenie celostného dizajnu pozemku

V prípade, že ste z Podpoľania a blízkeho okolia a chcete sa stať členom miestneho jadra, prípadne nadviazať spoluprácu, kontaktujte ma na jozef [@] divokezahrady.sk.